Cena ropy naftowej – Jak będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Cena ropy naftowej – Jak będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Cena ropy naftowej – Gdy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów istotniejszym czynnikiem oddziałującym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, albo same ruchy na targach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej daje się, że powyższe stwierdzenie jest oczywiste. Nie wymaga obecne stanowić ale zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany ofercie i popytu. Prognoza zawsze stanowi kompromis pomiędzy jawą i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom duże szansie.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest najpowszechniej wykorzystywanym surowcem na świecie, i jej wartość stanowi rozległy zysk na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy rozwoju ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

Jak zarobić na taniejącej ropie?

W tym artykule przeanalizujemy, jakiego rozwoju cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak i sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym stanowi ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z zasady lepką cieczą o wszechstronnym zastosowaniu. Jest brana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w przemyśle spożywczym. W własnym artykule skupimy się oczywiście przede ludziom na ropie naftowej używanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i poszczególne pracowniki mogą zawierać ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w jakich dane elementy dostają się w prawdziwej ropie naftowej stanowią o jej zaletach i wartościach. Ważnym objawem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest powszechnie niepożądana i przydatne są dalsze operacje w toku rafinacji podające jej uniknięciu. Stąd też surowa, lekka ropa jest wspanialsza niż kwaśna. Oprócz tego jest także większy popyt na mniejsze warianty, takie jak benzyna, co prowadzi, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na pełną ropę naftową występuje w zysku wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo iż ostatnie dwa rodzaje nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako artykuł na targach finansowych. Najłatwiejszą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym typem jest ropa Brent. Każdy rodzaj ropy naftowej posiada własna własną, swoją cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie stosowana w amerykańskich rafineriach i uznawana za ważny miernik cen ropy. WTI to naturalna ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API a z nieliczną zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zderzeniu z wodą. Ropą WTI handlują na zdrową moc koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji wykonywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a jeżeli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze kojarzącym się terminem spowodowania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupę tego gatunku ropy znajduje się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Spotykają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do całych działów w stanach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych i na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym potrafi żyć to interesujące śledzenie zasobów ropy związanej z sercu w Cushing. Poziom zasobów wybierany stanowi w jakąkolwiek środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym składnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce i na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, należące do firmy Royal Dutch Shell, było gdy samym spośród najbardziej efektywnych pól naftowych w Licznej Brytanii, ale większość odwiertów została z ostatniego okresu wycofana z obsług.

Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest spora, natomiast w bieżących latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent była o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi już około 6 USD. Różnice te dane są przez podaż i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące potrafi żyć przyjmowanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle jest. Czy jest również podaż?
Popyt na ropę naftową jest z dziesięcioleci, a cena ropy nie jest na ostatnim stanie w sprawie. Również nie wszystkie firmy aktywnie wykonujące w niniejszej branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej gromadzą się na konkretnych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w tym czasie znacząco obniżyło nasze inwestycje w drugie pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej wbrew to nadal rosną, tak toż jak produkcja. Produkcja często pochodzi ale z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych inwestycji w obcych dziedzinach światach zostało zlikwidowanych ze względu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w chłodną ropę są zagrożone jeszcze ze względu na dużo prostą politykę klimatyczną.

Co w bieżących latach było prestiż na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest przekonana, iż w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak jeszcze uwagę na ostatnie, iż na zbycie występuje już wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko jest. Ropa łupkowa kupowana jest tutaj często z ziemie. Łupkowa rewolucja podjęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był to zyskowny, mimo wielkich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak dobre było się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbycie pojawiło się wiele nowych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Końcem obecnego był spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na początku 2016 roku.

OPEC miała okazję, iż w ten sposób zniszczy producentów ropy łupkowej, co jednak się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze oraz dużo efektywne procedury wydobycia, więc już są w okresie osiągać sukcesy nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej sytuacje ekstrakcji ropy istotna jest drogę szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko odpowiadać na wzrost/spadek cen, mimo iż często są to koniec małe firmy. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co liczy poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do stanu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej stanowi drinkom z początków, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale teraz jest wpisywana na okresie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Tworzy to ostatnim, że cena ropy nie może szybko szybko mieć wyższych poziomów. Nawet niewielki wzrost cen ropy robi w związku spośród tym do szerszej ofercie na zbycie. Złoża łupkowe dzielą się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego pomocne są większe inwestycje w projektu alokacji nowych złóż i życia poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki nowym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, też są jednak odpowiednie do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę zapewne będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo płaci się na wysokim stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysie będzie w ogromnym stopniu zależało na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Gdy chociaż nie będą brały miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że obecna produkcja ropy może w tymże roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w następujących dziesięcioleciach pomocne będą silne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Kiedy tylko zostaną odkryte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy że znaleźć się wysoce niż w tymże roku.

Oczekuje się, iż w przypadku nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe ceny około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu kobieta się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na świadomym poziomie. Powodem obecnego jest fakt, że część tych krajów czerpie z nieco wyższych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w toku najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, podaż na zbycie będzie niska.

Producenci ropy łupkowej w bieżących latach w wartości zainwestowali dość duży pieniądz, by zaspokoić stale rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle jest mimo rosnącej liczbie aut elektrycznych. OPEC pisze, że zwłaszcza olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wybiera to otrzymać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te światy przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z pozostałej części USA także kolejne kraje stale produkują jeszcze dużo ropy naftowej, co prowadzi, iż jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, trzymając się na pokładzie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zamieniał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?
Kurs cen ropy na odległości lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do stanu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W czasie kryzysu finansowego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym stanęło jej utrwalenie na etapie ponad 100 USD za baryłkę i wartość zakończyła się w okolicach tego stanu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do stanu około 30 USD za baryłkę. W bieżących latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego rozwoju ceny ropy naftowej można wyglądać w 2020 roku?
Przewidywanie rozwoju wartości w przypadku ropy naftowej stanowi szalenie skomplikowane. Wartość ropy chce z ogromnej liczbie czynników finansowych oraz rozwoju tej branży. Na cenę ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju ofercie i popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie istotnym czynnikiem w przypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, skupiającą się transportem na całkowitym świecie. Potrzebuje ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z prostszą zawartością siarki. Przepisy IMO wykonają przez ostatnie silne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski płaci za połowę światowego popytu na wykonywany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości oraz dostępność paliw, których zajmują. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie brało dalekosiężny wpływ na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do rozwoju presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak jeszcze na dowód na wartości biletów lotniczych.

Kiedy ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można traktować na parę rodzajów, które obecnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla inwestorów są kontrakty futures na niewielką, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Znane na fakt cen tych kontraktów są wygodne w LYNX w okresie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te informacje odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w pozostałej walucie).

Że tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest szkodliwe, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdy było trafić do produkcji fizycznego dostarczenia.

Opcje i certyfikaty turbo
Opcje i certyfikaty turbo to dodatkowe derywaty dające ci odpowiadać na wahania ceny ropy naftowej. Skutki też możesz właśnie kupować oraz wydawać za pośrednictwem sieci handlowej LYNX. Tymi artykułami często handluje się przy zastosowaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może odpowiadać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które grają w niniejszej dziedzinie.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w akcje ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w akcje ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować jeszcze w imprezy spółek naftowych, aby być sprawnym w sferze naftowej. Wtedy w nieświadom sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale także potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w sferze naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Kiedy szybko sygnalizowaliśmy: często w przypadku towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą żyć wyjątkowo szybkie. Obecnie trend jest właściwie spadkowy. Jednak nic takiego jak jedne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Jeżeli będziemy myśleć, że zaufania i nadzieje, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, teraz są za nami, a forma jest już także dużo negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może znacznie się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje sporo możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na lokalnych giełdach. To odpowiada swym użytkownikom wysoki wolumen zakupu i mały spread.

Niezależnie z tego czy budzisz się tradingiem, lub istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz zyskać z wielkiej oferty LYNX, ponieważ gwarantujemy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, lub na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w okresie rzeczywistym, mając z własnych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj zatem z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w charakterze handlu na możliwościach, pracach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit