Czym jest rehabilitacja i jakie są jej rodzaje?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Czym jest rehabilitacja i jakie są jej rodzaje?

Niektórzy pacjenci potrzebują dodatkowych i specjalistycznych działań, które pozwolą im wrócić do pełni zdrowia. Wyróżniamy wiele rodzajów rehabilitacji, którą dopasowuje się do konkretnego przypadku. Skuteczność działań uzależniona jest od stanu zdrowia pacjenta, jego podejścia oraz od specjalistów i ich doświadczenia.

Definicja rehabilitacji

Leczenie, operacja i pobyt w szpitalu to w niektórych przypadkach za mało, aby wrócić do pełnej sprawności sprzed choroby. Wielu pacjentów wymaga wówczas rehabilitacji, która jest rozumiana jako kompleksowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i/lub psychicznie. Podstawowy cel to pomoc w osiągnięciu maksymalnej sprawności, która pozwoli choremu funkcjonować samodzielnie. Efektem rehabilitacji powinna być możliwość wykonywania obowiązków sprzed choroby. Działania rehabilitacyjne są wprowadzone po zakończeniu leczenia, ale jest bardzo ważną częścią powrotu do zdrowia. W cały proces są zaangażowani różnorodni specjaliści: psycholodzy, pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi czy nawet muzykoterapeuci.

Rodzaje rehabilitacji

Zakres przeprowadzonej rehabilitacji uzależniony jest od stanu zdrowia i potrzeb pacjenta.

Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów rehabilitacji:

  1. neurologiczna: przeprowadzana u pacjentów, którzy przeszli uraz neurologiczny lub poważny uraz. Czas trwania wynosi zazwyczaj od 3 do 6 tygodni.
  2. kardiologiczna: wykorzystujemy ją u pacjentów po zawale serca. Ten rodzaj rehabilitacji trwa zazwyczaj 30 dni.
  3. specjalistyczna: stosuje się ją u osób niedowidzących lub całkiem niewidomych, mających problemy z mówieniem lub ze słuchem. Rehabilitacją specjalistyczną obejmiemy dzieci z wadą twarzoczaszki, zaburzeniami psychomotorycznymi lub u kobiet po zabiegu mastektomii.
  4. pulmonologiczna: trwa zazwyczaj 3 tygodnie i obejmuje pacjentów z chorobami układu oddechowego.

Warto wspomnieć, że rehabilitacja prowadzona w specjalnych ośrodkach zapewni lepszą opiekę i będzie bardziej intensywna.

Skuteczność rehabilitacji

Kluczowy jest czas rozpoczęcia rehabilitacji. To właśnie czas określi, jakie pacjent ma szanse w zakresie powrotu do zdrowia. W wielu przypadkach możliwe jest wrócenie do stanu zdrowia sprzed urazu. Bardzo ważny jest wybór dobrej kliniki, która zatrudnia doświadczony personel. Znajomość wielu różnorodnych przypadków znacznie ułatwi rehabilitację. Niezwykle ważne jest zaangażowanie pacjenta, który musi mieć pozytywne podejście do procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *