Czym są badania kontrolne i kiedy się je przeprowadza?

Czym są badania kontrolne i kiedy się je przeprowadza?

Badania kontrolne to badania przeprowadzane w związku z zakończeniem się zwolnienia lekarskiego. Nie każde zwolnienie pociąga za sobą konieczność wykonania badań kontrolnych – w tym przypadku znaczenie ma długość zwolnienia.

 

Badania kontrolne – kiedy pracodawca musi wysłać na nie pracownika?

Na badania kontrolne pracownika kieruje pracodawca wówczas, gdy jego podwładny korzystał ze zwolnienie lekarskiego przez okres dłuższy niż 30 dni. Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie pracy podmiot zatrudniający na podstawie umowy o pracę nie może dopuścić pracownika, który przybywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, do pracy bez przeprowadzenia badań kontrolnych. W praktyce oznacza to, że w dniu po zakończeniu zwolnienia, pracownik powinien udać się do lekarza i dopiero, gdy lekarz stwierdzi, że może on wykonywać pracę, udać się do firmy.

Pracownik nie może odmówić wykonania badań kontrolnych. Gdyby doszło do takiej sytuacji, pracodawca nie powinien go dopuścić do wykonywania pracy. Jednocześnie nie musi też wypłacać mu wynagrodzenia.

Jeżeli zwolnienie lekarskie trwało krócej niż 30 dni, pracodawca również może wysłać pracownika na badania kontrolne, ale warunkiem jest, aby jego podwładny zgodził się na przeprowadzenie takich badań.

Inne badania lekarskie dla pracowników

Badania kontrolne mają odpowiedzieć na pytanie, czy pracownik może powrócić do pracy po dłuższej niezdolności do pracy. To jednak nie jedyne badania pracownicze, które zostały przewidziane w kodeksie pracy. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę muszą przechodzić również:

  • badania wstępne – jak sama nazwa wskazuje, badania te są obowiązkowe dla osób przyjmowanych do pracy; badaniom wstępnym muszą też poddać się osoby przenoszone na inne stanowisko pracy,
  • okresowe – częstotliwość tych badań określa lekarz medycyny pracy, biorąc pod uwagę stan zdrowia i stanowisko pracy pacjenta.

W miarę możliwości wszystkie wymienione badania powinny być wykonywane w godzinach pracy pracownika. Osoba zatrudniona nie płaci za badania – koszty ponosi pracodawca.