Jak wygląda kwarantanna przy podejrzeniu koronawirusa?

Jak wygląda kwarantanna przy podejrzeniu koronawirusa?

Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa został wprowadzony obowiązek przejścia kwarantanny. Dotyczy on wszystkich osób, które były narażone na zarażenie. Powinien przejść ją każdy, kto wrócił z zagranicy lub miał kontakt z osobą chorą. Kwarantanna trwa 14 dni, a za jej złamanie grożą wysokie kary.

Kto powinien poddać się kwarantannie?

Kwarantannie powinna poddać się zdrowa osoba, która w ostatnim czasie była narażona na zakażenie się koronawirusem. W Polsce obowiązek ten dotyczy każdego, kto:

  • powraca do Polski z zagranicy;
  • przekracza granicę w związku z podejmowaniem pracy na terytorium innego państwa;
  • miał bezpośredni kontakt z osobą zakażoną;
 • miał kontakt z osobą, u której podejrzewany jest koronawirus;
 • mieszka z osobą skierowaną na kwarantannę.

Należy pamiętać, że obowiązkowa kwarantanna nie dotyczy zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego.

Każda osoba, która wie, że miała kontakt z kimś, kto jest (lub może być) zarażony koronawirusem, powinna skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. O konieczności przejścia kwarantanny informuje również straż graniczna. Datę zakończenia izolacji przedstawia telefonicznie upoważniona do tego osoba (pracownik sanepidu lub straży granicznej).

Koronawirus – jak wygląda kwarantanna?

Kwarantanna odbywa się w miejscu zamieszkania, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, odpowiednie służby wskazują specjalnie do tego przeznaczony ośrodek (np. hotel na terenie miasta). Izolacja powinna trwać 14 dni, ale o jej długości ostatecznie decyduje lekarz. W jej trakcie trzeba ściśle stosować się do zaleceń wydawanych przez upoważnione do tego służby.

Podczas kwarantanny nie wolno:

 • pod żadnym pozorem opuszczać miejsca izolacji (dotyczy to także wyjścia do sklepu lub na spacer z psem);
 • przyjmować gości,

natomiast należy:

 • zachować odstęp przynajmniej 2 metrów od innych domowników;
 • udzielać informacji o swoim stanie zdrowia pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 • postępować zgodnie z poleceniami policji, która ma prawo kontrolować osoby przebywające w izolacji;
 • dokonywać regularnych pomiarów temperatury ciała (rano i wieczorem);
 • pobrać i zainstalować specjalną aplikację (Kwarantanna domowa) i postępować zgodnie z wyświetlanymi przez nią komunikatami;
 • przestrzegać podstawowych zasad higieny (często myć ręce, dezynfekować powierzchnie, prać odzież i pościel w temperaturze 60℃);
 • dbać o siebie (odpoczywać, wysypiać się, dobrze się odżywiać).

Wszelkie potrzeby dotyczące np. zaopatrzenia w żywność należy zgłosić odpowiednim organom (sanepid, policja, władze gminy). Trzeba pamiętać, że wyjście do sklepu traktowane jest jako złamanie kwarantanny i podlega karze.

Co grozi za nieprzestrzeganie kwarantanny?

Konieczność pozostania w izolacji powinna być traktowana poważnie. Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny może zostać nałożona wysoka kara pieniężna – nawet do 30 tysięcy złotych. Należy pamiętać, że policja ma prawo codziennie kontrolować osoby objęte obowiązkiem kwarantanny.