Jak występować? Czyli słowo o sztuce przemawiania

Jak występować? Czyli słowo o sztuce przemawiania

Z pewnością spotkaliśmy się kiedyś z osobą, która jest bardzo dobrym mówcą. Swoim przemówieniem bez problemu przyciąga uwagę odbiorców, a jego słowa często są przedmiotem wielu rozmów i dyskusji wśród słuchaczy. Nie każdy jednak jest obdarzony taką umiejętnością, która w życiu pełni bardzo ważną funkcję. Mimo iż jest trudno nauczyć się elokwentnie przemawiać, istnieje kilka technik i wskazówek, które sprawią, że osoba nieśmiała i cicha stanie się świetnym oratorem na różnych, poważnych konferencjach.

Jak występować? Czyli słowo o sztuce przemawiania

Retoryka to umiejętność pięknego przemawiania z użyciem dosadnych argumentów, które mają za zadanie przekonać mówcę do zmiany swojego zdania. Ta sztuka jest nieodłącznym elementem dobrych przemówień. Narodziła się ona i rozwijała już w starożytności. W tamtych czasach doskonalono tę umiejętność podczas publicznych obrad greckiego polis lub gdy wpływowi politycy przekonywali zgromadzony lód do swoich racji. Do najsławniejszych mówców i retoryków tamtych czasów należeli sławni greccy filozofowie tacy jak Arystoteles czy Platon. Obecnie zasady tej sztuki są podstawą we współczesnych mowach dzisiejszych osobowości lub jest wykorzystywana w reklamie.

Podstawą sztuki mówienia są dosadne argumenty, które mają za zadanie zachęcić słuchacza do zmiany własnych poglądów na te, które głosi sam mówca. Wykorzystuje się w tym perswazję, czyli dobór odpowiednich racji, które będą nakłaniały do przyjęcia określonych postaw i zachowań wśród odbiorców. Bardzo podobnym zjawiskiem jest manipulacja językowa, której budowa i styl jasno wywiera wpływ na słuchacza, który jest nieświadomy konsekwencji postaw, które promuje mówca.

Podstawową różnicą między tymi dwoma określeniami jest ich wpływ na osoby. Perswazja nie ma na celu wywierać negatywnej presji i nakłaniać do złych postaw, argumentami, które są niekorzystne dla tej osoby. Manipulacja jest procesem wręcz odwrotnym- jest wymierzana przeciwko odbiorcy.

Podczas przemawiania doświadczeni mówcy, którzy nie mają dobrych zamiarów w swoich wypowiedziach, stosują tak zwane chwyty erystyczne. Są to np. podchwytliwe pytania, na które ciężko jest odbiorcy odpowiedzieć, zmiana niewygodnego dla nadawcy tematu, unikanie odpowiedzi na zadawane pytania, lub uporczywy powrót do wstydliwych dla słuchacza tematów. Takie zabiegi sprawiają, że słuchacze tracą pewność siebie, a orator zyskuje wyższość.

Pomimo wpływu tych chwytów na człowieka są sposoby odparcia ich. Należy dostrzec intencje mówcy i znaleźć ich negatywne odniesienie do poruszanej kwestii. Następnie poszukać argumentu, który bezpośrednio trafia w zdanie mówiącego, pokazując mu jego niższość oraz utratę pewności siebie. Jednak sztuka odpierania ataków jest bardzo trudna i wymaga doświadczenia. Przydaje się ona w rozmowach nieoficjalnych, wśród grupy rówieśników, lub na oficjalnych konferencjach. Udane odparcie słownego ciosu powoduje także większy szacunek w otoczeniu, postrzegające go za mądrego i stanowczego.

Umiejętność dobrego przemawiania powinna być ćwiczona i wykorzystywana od dzieciństwa. Dzięki temu osoba stanie się charyzmatyczna, będzie miała wielu zwolenników oraz upragniony szacunek w grupie znajomych.

Artykuł powstał przy współpracy z konferencjenimbus.pl