Jakie są objawy stwardnienia rozsianego?

Jakie są objawy stwardnienia rozsianego?

Stwardnienie rozsiane to najczęściej występująca choroba zapalno-demielinizacyjna ośrodkowego układu nerwowego o przewlekłym przebiegu, diagnozowana głównie u młodych osób dorosłych (między 20. a 40. rokiem życia). Ze względu na mnogość możliwych objawów stwardnienie rozsiane bywa kłopotliwe do zdiagnozowania.

Z tekstu dowiesz się:

 • jakie są pierwsze symptomy stwardnienia rozsianego,
 • w jakiej formie występują objawy tej choroby,
 • czy stwardnienie rozsiane można leczyć.

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba zapalno-demielinizacyjna ośrodkowego układu nerwowego. Polega ona na stopniowej degeneracji osłonki mielinowej, która otacza włókna nerwowe, przez co impulsy nerwowe nie są przekazywane w prawidłowy sposób. Z biegiem czasu dochodzi także do nieodwracalnych uszkodzeń komórek nerwowych.

Przyczyny stwardnienia rozsianego nie zostały jak dotąd jednoznacznie ustalone. Przypuszcza się, że ma ono podłoże autoimmunologiczne – układ odpornościowy nie odróżnia własnych komórek od obcych i je zwalcza. Stwardnienia rozsianego nie rozpatruje się też jako typowej choroby wieku starczego – diagnozuje się je bowiem głównie u osób pomiędzy 20. a 40. rokiem życia. W Polsce zachorowalność przekracza 30 przypadków na 100 tys. osób. Stwardnienie rozsiane samo w sobie nie jest śmiertelne – pacjenci umierają z powodu jego powikłań oraz chorób współistniejących, przy czym około 50-65% osób przeżywa nawet 30 lat od diagnozy.

Stwardnienie rozsiane – pierwsze objawy

Pierwsze kliniczne objawy stwardnienia rozsianego to:

 • zaburzenia czuciowe (mrowienia, drętwienia, kłucie, ból),
 • zaburzenia funkcji nerwów wzrokowych (nagłe osłabienie ostrości wzroku jednego lub obojga oczu, oczopląs, podwójne widzenie),
 • zaburzenia mowy,
 • niedowłady spastyczne kończyn.

Z czasem u pacjentów pojawiają się zaburzenia funkcji pęcherza i odbytnicy (częstomocz, nietrzymanie lub zatrzymanie moczu lub stolca), zaburzenia funkcji móżdżku oraz niedowłady nerwów czaszkowych.

Stwardnienie rozsiane – objawy występują w rzutach

Charakterystyczne w przebiegu stwardnienia rozsianego jest to, że objawy występują u pacjentów w tzw. rzutach, trwających od 24 godzin do nawet 3-4 tygodni. Stopniowo ustępują one w ciągu miesiąca. Ze względu na rodzaj rzutów stwardnienie rozsiane dzieli się na:

 • wtórnie postępujące (40% przypadków) – rzuty są rzadkie, ale choroba stale postępuje, co prowadzi do rozwoju powikłań i śmierci chorego,
 • zwalniające (35% przypadków) – z rzutami oraz całkowitą lub częściową remisją objawów,
 • łagodne (15% przypadków) – kiedy objawy stwardnienia rozsianego całkowicie ustępują, nie prowadząc do inwalidztwa,
 • przejściowe (5% przypadków) – jest to postać między stwardnieniem rozsianym zwalniającym a wtórnie postępującym z dużym ryzykiem postępu choroby.

Co ciekawe, objawy stwardnienia rozsianego nie zależą od liczby zmian degeneracyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym, ale od ich lokalizacji. Zdarza się więc, że zmian jest dużo, ale w mniej ważnych obszarach, więc ogólny stan pacjenta jest lepszy niż w przypadku osób z niewielkimi zmianami, ale zlokalizowanymi w istotnych strukturach neurologicznych.

Stwardnienie rozsiane – czy można leczyć?

Mimo nieustannego rozwoju medycyny stwardnienie rozsiane wciąż jest chorobą nieuleczalną. Nie można, niestety, hamować zmian degeneracyjnych w układzie nerwowym ani cofać ich skutków. Z różną skutecznością leczy się natomiast objawy stwardnienia rozsianego: niepełnosprawność ruchową, zaburzenia funkcjonowania pęcherza oraz odbytnicy, zaburzenia połykania i widzenia czy spastyczność mięśni. Zastosowanie znajdują tu zarówno terapia farmakologiczna, jak i ruchowa, a także leczenie sanatoryjne oraz w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych. Dobór terapii zależy od indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Dobrą wiadomością jest to, że dzięki nowoczesnym metodom leczenia można znacznie poprawiać jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Według statystyk po 25 latach od zdiagnozowania choroby ⅓ pacjentów nadal może pracować, zaś ⅔ wciąż jest w stanie samodzielnie chodzić.

Źródła:

http://www.czytelniamedyczna.pl/658,praktyczne-aspekty-stwardnienia-rozsianego.html

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sWVSJA3YYloJ:https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/download/48570/35661+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kJJZ1g2Bt0sJ:https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.psjd-13c48912-07ce-4e2d-8fc1-524e884a12a2/content/partDownload/18a87b66-2e08-3f33-8c7a-c74ad1180316+&cd=4&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

https://www.termedia.pl/Stwardnienie-rozsiane-wspolczesna-diagnostyka-i-leczenie,8,164,0,1.html