Jesteś osobą niepełnosprawną? Rozlicz darmowy PIT online 2018 z nowymi, korzystnymi zmianami.

Jesteś osobą niepełnosprawną? Rozlicz darmowy PIT online 2018 z nowymi, korzystnymi zmianami.

Obowiązkiem większości z nas jest złożenie rocznego zeznania podatkowego (również jako darmowy PIT online 2018) i obliczenie podatku (pomocny jest w tym darmowy program PIT 2017), który powinniśmy przekazać na konto właściwego urzędu skarbowego. Możliwa jest również wersja optymistyczna, czyli zwrot na konto podatnika nadpłaconego w ciągu roku podatku. W obniżeniu zobowiązania finansowego wobec fiskusa pomocne są wszelkiego rodzaju ulgi i darowizny na rzecz np. organizacji pożytku publicznego. Jedną z niewielu ulg obowiązujących w 2018 roku (dotyczącą rozliczenia PIT za 2017 rok) jest ulga rehabilitacyjna.

Rozliczając PITy 2017  program uwzględni ulgę rehabilitacyjną, którą odlicza się od podatku a nie od dochodu. Dobry, łatwy w obsłudze  i bezpieczny program do rozliczania PIT to np. PITax.pl Łatwe podatki. Z ulgi na cele rehabilitacyjne mogą skorzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności albo osoby, które sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i w związku z tym ponoszące koszty związane z rehabilitacją  podopiecznego. Może to być rodzone lub przysposobione dziecko, rodzice, teściowie, małżonek, rodzeństwo, pasierb, zięciowie i synowe. Osoby opiekujące się niepełnosprawnymi osobami mają prawo do skorzystania z przywileju, jakim jest ulga rehabilitacyjna, pod warunkiem, że w roku podatkowym którego dotyczy rozliczenie, dochody podopiecznegonie nie były wyższe niż 9.120 złotych. Na sprawdzenie, czy osoba składająca zeznanie z uwzględnieniem omawianej ulgi  miała prawo z niej skorzystać, urząd skarbowy ma 5 lat.

Program PIT za darmo – łatwe rozliczenie z urzędem skarbowym bez konieczności wychodzenia z domu.

Wiele niepełnosprawnych osób myśli niechętnie o zbliżającym się terminie złożenia PIT. To łatwa sprawa, w sytuacji, gdy  rozliczenie przyjmuje na siebie pracodawca, ZUS  albo KRUS. Jednak, sprawa staje się bardziej skomplikowana w momencie, gdy musimy wypełnić deklarację podatkową sami a potem złożyć ją we właściwym urzędzie skarbowym. Dla osób mających kłopoty ze sprawnym poruszaniem się,istotnym jest, żeby blisko urzędu skarbowego znajdował się parking z miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych a w urzędowym budynku  znajdowały się podjazdy dla wózków oraz  sprawne windy umożliwiające przemieszczanie się po piętrach. Jeśli będzie to zapewnione to  i tak , jak w przypadku innych podatników, potrzeba sporo czasu i cierpliwości, by złożyć wypełnioną deklarację podatkową w urzędzie skarbowym. Zdecydowanym ułatwieniem jest darmowy PIT online 2018 , który nie wymaga spotkania oko w oko z urzędnikiem skarbowym .Potrzebny jest sprawny komputer, tablet lub smartfon oraz co najważniejsze dostęp do Internetu. Bezpieczny i aktualny Program PIT bez KRS  i ten z wpisanym KRSem organizacji pożytku publicznego,  w ciągu 10 minut  zdejmie z nas ciężar zobowiązania, jakim jest przekazanie rocznego PIT do skarbówki. Kreator podpowie, jaki wzór PIT  i załącznik będzie dla nas odpowiedni, z której ulgi, oprócz rehabilitacyjnej, mamy prawo  skorzystać w tym roku. W przypadku wypełniania formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37 i  uwzględnienia w nich  wydatków na cele rehabilitacyjne, program wybierze załącznik PIT/O. Program PIT za darmo umożliwia  także odliczenie od osiągniętego dochodu ulgi internetowej, ulgi B+U,ulgi rodzinnej, oraz na IKZE. Koniecznie jest jednak spełnienie opisanych w ustawie o PIT warunków.

Po zakończeniu wypełniania formularza i załącznika PIT online, możemy wysłać dokument podatkowy również elektronicznie. Poprawne dostarczenie ePIT u otwiera drogę do wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To bardzo ważny dokument, który możemy wydrukować lub  przetrzymywać w komputerze przez 5 najbliższych lat. UPO jest  elektronicznym odpowiednikiem potwierdzenia nadania do urzędu skarbowego listu poleconego z PIT  i odpowiednikiem potwierdzenia złożenia PIT, jakie otrzymalibyśmy w urzędzie skarbowym.

Najważniejsze zmiany dotyczące ulgi rehabilitacyjnej za rok 2017.

Jak wspomniano wyżej, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wprowadzone korzystne dla podatników zmiany, poszeżające przywileje osób niepełnosprawnym. Do czasu wprowadzenia zmian koszty utrzymania psa asystującego mogły odliczać tylko osoby niepełnosprawne niewidome lub niedowidzące z orzeczoną I lub II grupą inwalidzką a także  osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu z orzeczoną I grupą inwalidztwa. Limit odliczenia od dochodu kosztów na psa to maksymalnie 2 280 zł. Po W zmianach w 2017 roku, możliwość odliczenia wydatków na psa uzyskały wszystkie osoby niepełnosprawne mające psa asystującego w tym  także psa sygnalizującego. Zmiany dotyczą kwoty odliczenia od dochodu opiekuna niepełnosprawnej osoby. Do tej pory osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną mogła odliczać wydatki, jeśli dochód  tej osoby nie przekroczył 9 120 zł. Po zmianie – 10 800 zł .Kolejna, trzecia istotna zmiana dotyczy kosztów związanych z użytkowaniem samochodu osobowego. Dotychczas osoby z orzeczoną  I lub II grupą inwalidzką (albo  podatnik utrzymujący niepełnosprawną osobę dorosłą lub niepełnosprawne dziecko, które nie ukończyło 16 życia) które są właścicielami samochodu osobowego mogły odliczać wydatki związane z   przejazdem jedynie na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Limit odliczeń to 2 280 zł. Zmiana znosi ograniczenie i osoby niepełnosprawne mogą odliczać koszty związane z  przejazdem samochodem do pracy, na wizytę lekarską czy na zakupy. Prawo do takich odliczeń mają teraz osoby niepełnosprawne bez względu na orzeczoną  grupę inwalidzką.

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.