Kiedy przysługuje nam odszkodowanie w Anglii?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Kiedy przysługuje nam odszkodowanie w Anglii?

Wypadki nikomu nie kojarzą się z niczym przyjemnym. Są dotkliwymi zdarzeniami losowymi, które mają mniej lub bardziej poważne skutki. Kiedy do wypadku dochodzi w Polsce, wkrótce po nim większość osób stara się o odszkodowanie. Jednak kiedy ma to miejsce za granicą, sprawa się komplikuje, a poszkodowany nie wie, jakie są jego prawa. Często poddaje się już na początku. Tymczasem mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą starać się o rekompensatę nie tylko po wypadku, a kwota odszkodowania może być dość wysoka.

Kiedy przysługuje nam odszkodowanie w Anglii?

O odszkodowania w Anglii może starać się każdy niezależnie od narodowości, płci, wieku, kto doznał uszczerbku na zdrowiu psychicznym lub fizycznym, kiedy doszło do strat materialnych lub moralnych. Ważne, by do zdarzenia doszło w Wielkiej Brytanii, a o odszkodowanie stara się poszkodowany.

Za co można dostać odszkodowanie?

Na angielskich drogach dochodzi do mniejszej liczby wypadków i kolizji niż u nas. Wypadek drogowy jest najczęstszą przyczyną starania się o rekompensatę w Anglii. Poszkodowany, który będzie się starał o odszkodowanie, nie musi mieć dodatkowego ubezpieczenia. To samo dotyczy innych zdarzeń losowych jak upadek na chodniku, czy podczas jazdy komunikacją miejską. Do Wielkiej Brytanii większość Polaków wyjeżdża do pracy, dlatego duży udział w wypadkach wśród naszych rodaków mają te, do których dochodzi w miejscu pracy. Wysokie odszkodowanie można uzyskać również przez błędy lekarskie. W przypadku kiedy w wyniku błędu lekarskiego ofiara umiera, o odszkodowanie mogą starać się jego bliscy. Sytuacji, które uprawniają do starania się o odszkodowanie, jest znacznie więcej niż w Polsce. W razie wątpliwości można skonsultować swoją sprawę z taką firmą jak Insito Odszkodowania.

Jak przygotować się do walki o odszkodowanie w Anglii?

Podobnie jak w Polsce, tak i w UK, aby uzyskać odszkodowanie, potrzebne jest udokumentowanie zdarzenia, przedstawienie jak najwięcej dowodów. Sytuacja musi być wiarygodna, aby instytucje odpowiedzialne za wypłatę odszkodowań, nie miały wątpliwości co do zasadności decyzji. W zależności od tego, jaki charakter miało zdarzenie i gdzie do niego doszło, można przygotować nieco inną dokumentację. W niemal każdym przypadku konieczna jest wizyta w punkcie lekarskim i wzięcie odpowiedniego zaświadczenia. Tak samo ważne jest powiadomienie policji. Jeśli do zdarzenia doszło w miejscu publicznym, warto wziąć dane kontaktowe od świadków, którzy będą mogli potwierdzić, że do sytuacji losowej doszło. Wypadek, który zdarzył się w pracy, najpierw zgłasza się przełożonemu. Przy każdym wypadku wskazane są także zdjęcia i filmy. Jeśli przez nieznajomość języka lub brak wiedzy na temat tego, gdzie udać się z całą dokumentacją, mamy wątpliwości, czy starać się o odszkodowanie, najlepiej zwrócić się do profesjonalistów, którzy mają na tej płaszczyźnie doświadczenie. Są firmy, które zajmują się tylko odszkodowaniami w UK. Nie trzeba się przy tym obawiać kosztów, bo dopiero w momencie wygrania sprawy, płaci się stałą w Anglii prowizję dla prawnika.

Artykuł powstał we współpracy z Insito-odszkodowania.uk
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *