Jak krok po kroku przebiega poród

Jak krok po kroku przebiega poród

Poród najczęściej kojarzy się z bólem, który jest trudny do opisania. Proces ten wzbudza wiele niepewności i lęków dlatego warto dowiedzieć się, jak przebiega poród podczas poszczególnych faz. Poniżej przedstawiamy etapy porodu.

I etap porodu – początkowe sygnały

Pierwszy okres został podzielony na trzy fazy: fazę utajoną, fazę zasadniczą oraz fazę przejścia. W fazie utajonej kobieta zazwyczaj nie odczuwa szczególnych objawów, poza lekkimi skurczami, które mogą być bezbolesne. Nie można tego samego powiedzieć o zachowaniu przyszłej matki, ponieważ czuje się poddenerwowana i odczuwa nagły przypływ energii. Wszystko to jest spowodowane wypadnięciem czopu śluzowego. Warto być wtedy przygotowanym do porodu, czyli spakować swoje rzeczy, które będą potrzebne w szpitalu. Następstwem jest faza zasadnicza. Skurcze narastają i są coraz częstsze oraz bardziej odczuwalne przez kobietę. Istnieje możliwość, że pojawią się bóle pleców, podczas których przyszła mama będzie odczuwać agresję, zmęczenie oraz strach. Ostatnia faza pierwszego okresu to faza przejścia. Uważana jest za najgorszą, ale krótką, bowiem trwa kilka minut. Bóle stają się jeszcze silniejsze oraz pojawia się potrzeba parcia. Trzeba pamiętać, aby wstrzymać parcie w miarę możliwości do momentu pełnego rozwarcia szyjki. To dobra chwila, żeby wykorzystać umiejętności sprawnego oddychania nabytego w szkole porodowej.

Okres skurczy partych

W drugim okresie porodu dziecko zmienia swoje położenie, bowiem jego głowa obniża się i zmierza do wyjścia. Charakterystyczne dla tej fazy są również skurcze. Następuje moment pojawienia się skurczy partych, a więc kobieta powinna przeć maksymalnie do dwóch godzin. Tego typu skurcze przypominają potrzebę wypróżnienia się oraz nie powinny być bolesne. Z pewnością nie można ich porównywać do wcześniejszego bólu. Zaleca się stosowanie wszelkich pozycji poza leżącą, ponieważ można uszkodzić krocze oraz mięśnie miednicy. Kluczem efektywnego parcia jest rozluźnienie mięśni krocza. Wszelkie krzyki są wskazane, często nawet pomagają w parciu. Niektórym kobietom w tym okresie znacząco pomaga dotknięcie główki maluszka. Niezmiernie ważna jest współpraca z położną oraz lekarzem.

Kulminacyjny moment porodu

Trzeci okres zwykle trwa od kilkunastu minut do pół godziny. W tym momencie błony płodowe ulegają wydaleniu oraz rodzi się łożysko. Skurcze mogą się pojawiać, jednak nie powinny być bolesne. Należy stosować się do poleceń położnej oraz lekarza nadzorującego, w szczególności gdy poproszą, aby dalej przeć. Krocze kobiety zostaje zszywane przez lekarza, chwilami można to odczuwać. Pocieszeniem sytuacji jest fakt, że zszywanie krocza odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Pod koniec można odetchnąć z ulgą, ponieważ najgorsze i najbardziej bolesne chwile stają się przeszłością.

IV okres – nieprzerwalna więź z dzieckiem

Ten okres jest uważany za najprzyjemniejszy, ponieważ nie jest związany z żadnym bólem ani ingerencją lekarza. Czwarty okres to dwugodzinny czas, aby spędzić pierwsze wspólne chwile z dzieckiem i partnerem. Właśnie wtedy tworzy się niezwykła więź emocjonalna matki z maluszkiem. Wszelkie odczucia agresji i strachu ulegają transformacji w szczęście, ciepło, euforię i spokój. Nie można opisać tego jednym słowem, ponieważ każda kobieta czuje co innego. Jedynym zaleceniem do czwartego okresu jest poświęcenie maksymalnej możliwej uwagi dziecku i delektowanie się piękną chwilą.

Poród to trudny okres, jednakże posiada cudowne zakończenie – pojawia się maluszek. Przyszły członek rodziny to wystarczający argument, aby przetrwać ciążę oraz poród. Dobrze jest zapoznać się z przebiegiem porodu, ponieważ wzmocni to poczucie bezpieczeństwa kobiety oraz rozwieje wszelkie wątpliwości i występujące objawy. Więcej faktów i ciekawostek na temat porodu można znaleźć na www.babyboom.pl.