Niepełnosprawni na rynku pracy

Niepełnosprawni na rynku pracy

Do ciekawego zdarzenia doszło nie tak dawno. Otóż prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Robert Kwiatkowski w publicznym wystąpieniu przeprosił wszystkich pracodawców… za PFRON. Okazuje się bowiem, że instytucja nie działa tak jak powinna, chociażby ze względu na to, że niektóre procedury ciągną się latami.

Jest lepiej, ale wciąż niewystarczająco. Jednym z winowajców… PFRON

A to tylko wierzchołek góry lodowej, sam problem jest bardziej złożony. Często kiedy podczas debaty pojawia się zagadnienie niepełnosprawnych na rynku pracy, używa się uproszczeń, związanych z rzekomymi uprzedzeniami pracodawców względem osób dotkniętych niepełnosprawnościami. Tymczasem jak pokazują ostatnie badania to nie sama niepełnosprawność jest największym problemem dla pracodawców, ale skomplikowane procedury prawne, które potrafią zniechęcić każdego. W praktyce bowiem system jest niezwykle złożony, a uzyskanie dofinansowania to nierzadko droga przez mękę.

Generalnie badania uświadamiają, że system nie cieszy się zaufaniem ani pracodawców, ani osób z niepełnosprawnościami. Pierwsi często nie potrafią przebrnąć przez procedury prawne, drudzy z kolei coraz częściej podchodzą do potencjalnych pracodawców z uprzedzeniami i podejrzeniami o wyłudzanie i nieprawidłowe korzystanie z dofinansowania.

Mimo nieznacznej poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy wciąż odstajemy pod tym względem od innych krajów Unii Europejskiej. Na II Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanym 23 maja 2017 roku przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawiono kilka pomysłów, które mogłyby zmniejszyć dystans dzielący nas od innych krajów pod względem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Elementarnymi zmianami miałyby być uproszczenia prawne, a także stabilizacja dofinansowywania pracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zresztą już sam prezes PFRON wskazał dowód na to, jak bardzo pracodawcy boją się wejść w system. Okazuje się bowiem, że połowa zatrudniających osoby niepełnosprawne nie korzysta ze wsparcia PFRON, a wciąż wielu pracowników z niepełnosprawnościami ukrywa przed pracodawcami fakt posiadania orzeczenia.

współpraca: LiftPlus.