REGULAMIN SERWISU MESTETYCZNA.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, ogólne zasady korzystania z Serwisu i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portal/Serwis.
 3. Szczegółowe warunki korzystania z Usług mogą być ustalane w postaci odrębnych regulaminów, zasad, warunków, udostępnianych Użytkownikom.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, do świadczenia Usług, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 6. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy

Serwis – serwis internetowy działający pod domeną mestetyczna.pl

Prowadzący Portal/Serwis – Robert Wasielewski prowadzący działalność nierejestrowaną według art. 5.1. Prawa Przedsiębiorców Dz. U. 2018 poz. 646 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony/Serwisu

III Wymagania techniczne

Do poprawnego korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 1. odpowiednie urządzenie, wyposażone w sprawny system operacyjny np. Windows, Linux, MacOS, Android
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. zainstalowana przeglądarka internetowa, akceptująca pliki typu cookies
 4. Dopuszcza się czasowe ograniczenie dostępu do Serwisu z powodu problemów technicznych. W tym przypadku Prowadzący Portal/Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ograniczony dostęp do Serwisu.

IV Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

– komentarze – ale ja tego nie będę miał

V Odpowiedzialność

 1. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej w przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 2. Prowadzący Serwis nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu będzie odbywało się bez wad, błędów, a także że dane i informacje w Serwisie sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości.
 3. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność, kompletność prezentowanych informacji na stronie Serwisu, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

VI Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i materiały multimedialne.
 2. Przesyłając do publikacji zdjęcia na łamach Serwisu Mestatyczna.pl, Użytkownik oświadcza że jest właścicielem praw autorskich do tych zdjęć.
 3. Udostępnione treści na stronie Serwisu, które przysługują osobom trzecim, udostępniane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów licencyjnych.
 4. Wszelkie prawa do udostępnionych treści na łamach Serwisu są zastrzeżone, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych.
 5. Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępniania utworów w ramach korzystania z publikowanych treści na łamach Serwisu.
 6. Użytkownik może jedynie korzystać z utworów na stronach Serwisu w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 7. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie części, lub całości Serwisu w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Prowadzącego Serwis poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

VII Postanowienia końcowe

 

 1. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczenia w Serwis treści reklamowych.
 2. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.