Terapia uzależnień online – czy to możliwe?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Terapia uzależnień online - czy to możliwe?

Terapia uzależnień prowadzona on-line nie jest niczym nowym. Ma wielu zwolenników, ale jednocześnie wiele osób traktuje ją z pewnym dystansem i – o ile to tylko możliwe – wybiera bezpośredni kontakt z terapeutą. Nie ma badań, które jednoznacznie różnicowałyby skuteczność terapii uzależnień prowadzonej online i w sposób tradycyjny. Nie zmienia to faktu, że skuteczność wirtualnych spotkań z terapeutą uzależniona jest od spełnienia pewnych warunków.

Terapia online jest chętniej wybierana przez osoby prowadzące aktywny tryb życia, podróżujące, mające bardzo mało czasu, dla których problemem jest poświęcenie kilku godzin, a niekiedy całego dnia (gdy zachodzi konieczność dojazdu z dużej odległości) na odbycie sesji terapeutycznej. Czy komfort terapii online idzie w parze z jej skutecznością?

Czy prowadzona online terapia uzależnień jest skuteczna?

Jak zostało wspomniane na wstępie, nie ma badań, które jednoznacznie wskazywałyby na różnice w skuteczności pomiędzy terapią internetową i bezpośrednią. Zdaniem terapeuty z prywatnego ośrodka odwykowego “Moje Życie” na skuteczność pomocy psychologicznej udzielanej za pośrednictwem Internetu duży wpływ ma nastawienie zarówno terapeuty, jak też pacjenta: – Jeżeli obie strony odnoszą się z rezerwą do tego rozwiązania, nie należy stosować go na siłę. Jeżeli jednak jesteśmy dobrze zaznajomieni z możliwościami kontaktów w świecie wirtualnym, na co dzień używamy komunikatorów pozwalających na dźwiękowy i wizualny kontakt, wybór pomiędzy spotkaniami online i tradycyjnymi będzie dla nas kwestią czysto techniczną i nie wpłynie na skuteczność terapii.

Terapia online może nie być dobrą opcją w przypadku osób w podeszłym wieku, które nie komunikowały się do tej pory za pośrednictwem sieci. Wirtualne spotkania z terapeutą mogą też budzić uzasadnione wątpliwości w przypadku osób w trakcie terapii uzależnienia od Internetu.

Sesja terapeutyczna realizowana za pośrednictwem komunikatora internetowego przebiega dokładnie tak samo, jak wizyta w gabinecie. Oczywiście pod warunkiem, że zapewnimy sobie odpowiednie warunki techniczne.

Jak przygotować się do terapii online?

Podstawową kwestią jest uzyskanie dostępu do Internetu. Powinniśmy korzystać z łącza o możliwie dużej przepustowości, aby zminimalizować ryzyko zawieszania się i przerywania połączenia, co może być bardzo deprymujące i przekładać się na obniżenie jakości terapii. Jeżeli chodzi o sprzęt, to może to być dowolne urządzenie mobilne lub komputer stacjonarny wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę. W przypadku laptopów czy tabletów wszystkie potrzebne akcesoria mamy zainstalowane fabrycznie – komputery stacjonarne wymagają niekiedy dodatkowego sprzętu (kamery czy słuchawek z mikrofonem).

Niezwykle ważną kwestią jest też zapewnienie sobie poczucia prywatności. Na czas spotkania z terapeutą powinniśmy wyciszyć telefony i poinformować współmieszkańców, że przez określony czas powinni powstrzymać się od kontaktów i – w przypadku niewielkich mieszkań – zachować ciszę. Stworzenie odpowiednich warunków pozwala skupić się wyłącznie na przebiegu sesji terapeutycznej, a tym samym zyskać szanse na jej maksymalne wykorzystanie.

Zalety terapii prowadzonej przez Internet

Za wyborem formy, jaką jest terapia uzależnień online przemawia bardzo wiele praktycznych przesłanek. Ta forma kontaktu a terapeutą jest przede wszystkim bardzo wygodna, możliwa do zrealizowania w każdych warunkach i dla każdego pacjenta. Jedynym warunkiem jest posiadanie urządzenia podłączonego do Internetu. Oto lista najbardziej oczywistych zalet terapii online:

  • brak ograniczeń związanych z lokalizacją – terapia może być prowadzona na dowolną odległość, co pozwala na korzystanie z niej osobom mieszkającym w dużej odległości od poradni czy gabinetu terapeutycznego, pacjentom przebywającym w podróży oraz z innych powodów pozbawionych możliwości fizycznego spotkania się terapeutą,
  • niższe koszty – konieczność osobistego udania się na terapię wiąże się niejednokrotnie ze znacznymi wydatkami i koniecznością pokonania wielu problemów logistycznych (jest to szczególnie ważne w przypadku osób z dysfunkcjami ruchu i problemami komunikacyjnymi),
  • szybki dostęp do pomocy – często zdarza się tak, że terminy oczekiwania na konsultacje online są krótsze niż w przypadku wizyt tradycyjnych,
  • nieograniczony wybór rożnych typów terapii i terapeutów – pacjenci z mniejszych ośrodków, w których oferta terapeutyczna nie jest mocno rozwinięta, dzięki Internetowi mogą łatwo uzyskać dostęp do każdego specjalisty i skorzystać z usług dowolnie wybranego ośrodka terapii uzależnień – zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Terapia online w czasie pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się na początku 2020 r. przedefiniowała wiele naszych dotychczasowych przekonań i upodobań – zmieniła też stosunek wielu osób do zjawiska, jakim jest terapia uzależnień online. Możliwość spotkania z terapeutą w sieci stała się dla osób odbywających kwarantannę lub unikającym wychodzenia z domu (w obawie przed zakażeniem) jedynym sposobem kontynuowania terapii.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.