Zasiłek opiekuńczy z ZUS i MOPS

Zasiłek opiekuńczy z ZUS i MOPS

Zasiłek opiekuńczy to forma wsparcia finansowego, której wypłacaniem zajmuje się ZUS. Może być nim objęta osoba ubezpieczona, której konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej. Jak wyglądają zasady otrzymywania zasiłku opiekuńczego? Czym jest specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę starszą, przyznawany przez MOPS?

 

O możliwości otrzymywania świadczeń na dzieci wie niemal każdy. Ubiega się o nie rodzic, który z jakiegoś nieoczekiwanego powodu (np. zamknięcia przedszkola czy żłobka, choroby drugiego rodzica lub niani) musi nagle samodzielnie zajmować się dzieckiem, co wiąże się z tymczasową przerwą w pracy. Podobnie wygląda sytuacja z dziećmi do lat 14, które są chore. Zasiłek opiekuńczy może przysługiwać matce lub ojcu, przy czym jest wypłacany jest tylko jednemu z nich (temu, który pierwszy wystąpi o jego przyznanie). Świadczenie to dotyczy zarówno dzieci biologicznych, adopcyjnych, a także potomstwa małżonka.

Ponadto zasiłek opiekuńczy z ZUS wypłacany jest również w przypadku, gdy opieki wymaga inny członek rodziny, w tym także osoba starsza. Mogą to być rodzice, rodzeństwo, teściowie, dziadkowie, wnuki, a także małżonek, ojczym i macocha. W sytuacji, gdy opieka dotyczy seniora, zasiłek opiekuńczy z ZUS przyznawany jest na okres zaledwie 14 dni w danym roku kalendarzowym i można się o niego starać tylko wówczas, gdy żadna inna osoba z rodziny nie jest w stanie przejąć tego obowiązku.

Nie wszyscy są jednak świadomi tego, że w sytuacji, gdy codziennej, stałej opieki wymaga członek rodziny będący w podeszłym wieku, należy się również inne świadczenie, które tym razem wypłacane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę starszą przyznawany jest z reguły dzieciom z obowiązkiem alimentacyjnym na rodzica lub małżonkom, sprawującym nad nimi opiekę i z tego powodu zmuszonym do rezygnacji z pracy zawodowej. Aby go otrzymać, konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz z zaznaczeniem, że osoba starsza nie jest zdolna do samodzielnego egzystowania i wymaga nieustannej pomocy i opieki. Co ważne, jeśli opiekun sam posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wówczas specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę starszą nie zostanie mu przyznany, podobnie jak w przypadku posiadania przez niego prawa do renty, emerytury czy innego zasiłku.

Specjalny zasiłek na osobę starszą wypłacany jest w kwocie 520 zł na miesiąc i jest stały, nie ma tu więc żadnego znaczenia wysokość zarobków z czasów podejmowania pracy zawodowej. Warunkiem, by go otrzymać jest jedynie spełnienie kryterium odnośnie łącznego dochodu w rodzinie. Aktualnie nie może on przekraczać miesięcznie 764 zł na osobę. W celu otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego konieczna jest wizyta w MOPS i złożenie odpowiedniego wniosku wraz z załączoną dokumentacją (m.in. oświadczenie o dochodach i alimentach). Zostanie w tym celu przeprowadzony także wywiad środowiskowy, który będzie powtarzany przynajmniej raz na pół roku.

 

Artykuł powstał przy współpracy z zycieseniora.com